Viðskiptaskilmálar Foreldrafræðsla ehf

F.h. Foreldrafræðsla ehf
kt: 650122-0540
Helena Rut Sigurðardóttir stofnandi og eigandi
Rakel Guðbjörnsdóttir stofnandi og eigandi
5. janúar 2022.

1. Inngangur.
Viðskiptaskilmálar þessir eru almennir viðskiptaskilmálar Foreldrafræðsla ehf og þeir gilda fyrir allar afurðir og alla þjónustu sem fyrirtækið veitir einstaklingum, félögum, lögaðilum, opinberum stofnunum og öðrum, hvort heldur sem er gegn greiðslu eða án endurgjalds.

2. Skilgreiningar.
Áskrifandi er sá sem greiðir fyrir aðgengi að Foreldrafræðsla ehf og hefur bæði kynnt sér og samþykkt þessa skilmála.
Foreldrafræðsla ehf. Eigandi og ábyrgðaraðili þjónustunnar er Foreldrafræðsla ehf., kennitala xxxxx, Lundarbrekka 10, 200, kópavogi
Notandi er sá einstaklingur, lögaðili, félag eða opinber stofnun, sem Foreldrafræðsla ehf veitir aðgengi að kennsluefni sínu og skráður er í notenda- eða viðskiptamannagrunni fyrirtækisins.
Mánaðaráskrift. Gjald sem áskrifandi greiðir mánaðarlega fyrir aðgengi að námsefni á Foreldrafræðsla ehf
Ársáskrift. Gjald sem áskrifandi greiðir fyrirfram fyrir 12 mánaða aðgengi að námsefni á Foreldrafræðsla ehf (heilt ár).
Fyrirtækjaáskrift. Gjald sem rekstraraðili greiðir fyrir aðgang starfsfólks síns skv. sérstökum samningi þar um.

3. Verð og endurgreiðslur.
Öll verð eru í íslenskum krónum. Kennsla er undanþegin virðisaukaskatti. Seljandi notar örugga greiðslugátt frá Netgíró. Hægt er að greiða með kreditkortum frá Visa og Mastercard. Endurgreiðsla getur aðeins orðið vegna alvarlegra hnökra á þjónustu af hálfu Foreldrafræðsla ehf. Stöðvist þjónustan vegna tæknilegra bilana sem eiga uppruna sinn hjá Foreldrafræðsla ehf og eru á ábyrgð þess yfir tímabil sem nemur meira en tíu sólarhringum yfir árið og meira en þremur sólarhringum í röð, er slíkt skilgreint sem „alvarlegir hnökrar“ á þjónustunni. Við svo búið getur viðskiptamaður krafist endurgreiðslu á þeim hluta fyrirfram greiðslunnar sem eftir lifir samningstímans.

4. Gildissvið.
Skilmálar þessir gilda fyrir alla áskrifendur Foreldrafræðsla ehf.

5. Gildistími og uppsagnarákvæði.

5.1. Uppsögn á mánaðaráskrift. Ef áskrifandi kaupir mánaðaráskrift, getur hann sagt upp áskriftinni hvenær sem er og tekjur hún gildi frá og með næstu greiðsludagsetninngu. Aðgengi áskrifandans er opið þar til uppsögnin tekur gildi, en á þeim degi mun aðgangur áskrifanda að Foreldrafræðsla ehf vera gerður óvirkur.

5.2. Uppsögn á ársáskrift. Ársáskrift veitir áskrifanda töluverðan afslátt af mánaðaráskrift og á móti gilda mun stífari reglur um uppsögn. Áskrifandi með ársáskrift getur sagt upp áskriftinni hvenær sem er og tekur uppsögnin gildi þegar gildandi samningur rennur út enda áskriftin greidd fyrir fram í 12 mánuði gegn afslætti. Áður en ársáskrift rennur út mun áskrifandi fá áminningu í tölvupósti um að áskrift muni sjálfkrafa endurnýjast til næstu 12 mánaða verði henni ekki sagt upp áður en gildandi samningur rennur út. Aðgengi áskrifandans er opið þar til uppsögnin tekur gildi, en á þeim degi sem uppsögn tekur gildi mun aðgangur áskrifanda að Foreldrafræðsla ehf vera gerður óvirkur.

5.3 Uppsögn á fyrirtækjaáskrift. Uppsögn á fyrirtækjaáskrift fer skv. ákvæðum í samningi aðila um þjónustuna.
Færsluhirðing af debet- og kreditkortum
Hægt er að greiða með Visa-og Mastercard. Greiðslan er hröð og örugg í gegnum greiðslusíðu Korta (eigum eftir að fá tilboðið).
Framsal áskriftaréttinda.
Áskrifandi getur ekki framselt réttindi sín um aðgengi að kennsluefni Foreldrafræðsla ehf án skriflegs samþykkis frá Foreldrafræðsla ehf.
Breytingar og viðbætur.
Foreldrafræðsla ehf áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum þessum að undangenginni tilkynningu þar um á vef Foreldrafræðsla ehf. Hafni áskrifandi breytingunni er honum heimilt að rifta gildandi samningi með tveggja vikna fyrirvara.
Eignarhald og höfundarréttur.
Áskrifandi samþykkir og viðurkennir að allt kennsluefni og framsetning þess er í eigu Foreldrafræðsla ehf. Hann lofar að virða lög um vörumerki og höfundarrétt í hvívetna. Afritun eða augljós eftirlíking á útliti, framsetningu og samsetningu á efni Foreldrafræðsla ehf veldur tafarlausri uppsögn á samningi þessum, án endurgreiðslu, auk lögsóknar af hálfu Foreldrafræðsla ehf ef tilefni þykir til. Allur réttur áskilinn.
Foreldrafræðsla ehf er heimilt að framselja höfundar- og eignarréttinn til þriðja aðila án tilkynninga þar um til viðskiptamanns.
Force Majeure–Óviðráðanleg atvik.
Foreldrafræðsla ehf er laus undan öllum kröfum um þjónustu í tilfelli náttúruhamfara og annarra ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) meðan á þeim stendur.

Viðskiptamaður á ekki rétt á endurgreiðslu, eða öðrum skaðabótum í tilfelli náttúruhamfara, eða annarra óviðráðanlegra og/eða ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) sem koma í veg fyrir að Foreldrafræðsla ehf geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart áskrifenda samkvæmt skilmálum þessum.

6. Dómstóll.
Sækja skal mál gegn Foreldrafræðsla ehf fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

usergift linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram